تئوریهای مدیریت

 

تئوری برابری   ( 1 )

Equity Theory

نظریه برابری به عنوان یک نظریه انگیزش در رفتار سازمانی، به جی . استیسی آدامز نسبت داده

می شود.

اساس این نظریه بر آن است که میزان ادراک برابر یا نا برابری افراد از شرایط کاری، یک داده مهم در

عملکرد و رضایت خاطرمحسوب می گردد.

آدامزمعتقد است: " هرگاه ادراکات شخص این باشد که نسبت نتایج او در داده ها و نسبت نتایج دیگران

در داده های دیگران برابرنباشد، برای او نابرابری وجود خواهد داشت.

نتایج شخص                               نتایج دیگران

---------------              =           -----------------

داده های شخص                          داده های دیگران

هم داده ها . هم بازده شخص دیگری بر ادراکات شخص استوار است.

نمونه هایی از متغیرهای ادراک شده را می توان مانند سن، جنس، تحصیلات، پایگاه اجتماعی، پست

 سازمانی و ویژگیهای شخصی و میزان سختکوشی نام برد.

از نظر جی . استیسی آدامز، اساساً نسبت نتایج بر ادراک شخص از آنچه  می دهد که همان داده نام

دارد، و آنچه را که دریافت می نماید، یا ستانده فرد، در مقایسه با آنچه دیگری می دهد و می ستاند،

استوار می باشد.

این شناخت ممکن است با شناخت شخص دیگر از نسبتهای مذکور و نیز با شرایط عملی و واقعی،

یکسان و یا با آن مغایر باشد.

ادامه دارد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۹ساعت ۱۰:۲۴ قبل از ظهر  توسط " Hossein Hassanzadeh Rad "  |